GESUNDENS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING


Omring 120 personer representerar de privata medlemmarna i FVOF. Störst av de övriga fiskerättsägarna är SCA.


Styrelse:     

Ordförande, sekreterare John-Erik Johansson, Borglunda 131, 830 76 Stugun. tel. 0706 569256

Kassör, Örjan Bergander, Höglunda

Ledamot, Ingemar Lönn, Bomsund

Ledamot, Lars Andersson, Bomsund

Ledamot, Jesper Holmgren, Stugun.

Suppleant, Göran Wikström, Vågsäter

Suppleant, Rolf Andersson, BomsundE-post till John-ErikJohansson