Gesundens FVOF © 2010

 

Klicka på den gröna texten för info

Kallelse till årsmöte

2015-03-17 kl. 19:00 Höggården, Höglunda.

 

Protokoll årsmöte 20110327

20120325

20130422

20140317

 

Verksamhetsberättelse 

 2013

 

Fiskekort 2014

 

 

Gesundens Fiskevårdsområdesförening verkar i Ragunda kommun, Jämtland. I området ingår hela skifteslagen Borglunda, Höglunda, Digertjärnen och Ho fyllnadsjord. Vidare ingår:

  • av Strömsnäs, Krångede och Selsålandet 2:1, de delar som inte ingår i Nedre Ammeråns fiskevårdsområde.
  • av Ragunda-Böle, området närmast Gesunden.
  • av Kullsta fyllnadsjord, Ringsjöbodarna.

Föreningen har ca 180 medlemmar som har fiskerätt. Om du är osäker på om du är medlem och har fiskerätt, kontakta John-Erik Johansson, 0695-30032. Vi vill gärna ha kontakt med dig som är medlem

 

Länk till lista på fastigheter med fiskerätt.

 

Styrelsen vald vid årsmötet 2014. Där e-postadressen har ett at skriv @

 

Ordförande John-Erik Johansson Borglunda 131 0706 56 92 56 j.johnerik at gmail.com
Ledamot. Sara Lindström. Borglunda 182 0705 38 43 99 tomasochsara at bredband.net
Kassör. Örjan Bergander Höglunda 305 0705 34 54 75 orjan.bergander at home.se
Ledamot Bengt-Åke Lundkvist Höglunda 105 0767 651336
Sekreterare. Bengt Ågevall. Höglunda
Suppleant. Simon Ågevall Strömsnäs 0738 464755
Suppleant. Göran Wikström. suppleant Vågsäter 132 0706 89 06 16

Valberedning: Jan-Erik Bergvall, Gustaf Lingsell

Rickard Backlund.

 

Här under finns en lista på de fastigheter som har fiskerätt i Gesundens FVO. Listan är inte färsk så det kan ha uppstått förändringar genom ändrade fastighetsbildningar.

 

Om din fastighet finns i listan är du medlem i vårt fiskevårdsområde. Vi vill gärna veta vilka medlemmar vi har och hoppas att du vill skicka ett mail med  namn, adress och telefon till j.johnerik@gmail.com . Det går också att ringa eller skicka ett brev. Vi kommer då att skicka årsmötesprotokollet till dig, hellst via e-post.

 

Förutom listans fastiheter äger SCA många fastigheter med fiskerätt. De visas dock inte här.


By

Fastighet

Borglunda

1:12

Borglunda

1:12

Borglunda

1:13

Borglunda

1:13

Borglunda

1:14

Borglunda

1:23

Borglunda

1:45

Borglunda

1:46

Borglunda

1:46

Borglunda

1:50

Borglunda

1:50

Borglunda

1:50

Borglunda

1:52

Borglunda

1:55

Borglunda

1:58

Borglunda

1:63

Borglunda

1:70

Borglunda

1:90

Digertjärnen

1:4

Digertjärnen

1:4

Döviken

3:1

Döviken

3:1

Gammelängeforsen

1:1

Ho

1:11

Ho

1:13

Ho

1:20

Ho

1:38

Ho

1:38

Höglunda

1:11

Höglunda

1:14

Höglunda

1:14

Höglunda

1:18

Höglunda

1:44

Höglunda

1:64

Höglunda

1:67

Höglunda

1:67

Höglunda

1:68

Höglunda

1:80

Höglunda

10:1

Höglunda

11:1

Höglunda

11:1

Höglunda

12:1

Höglunda

12:1

Höglunda

19:1

Höglunda

2:10

Höglunda

2:19

Höglunda

2:44

Höglunda

2:44

Höglunda

2:52

Höglunda

2:9

Höglunda

3:1

Höglunda

8:1

Höglunda

8:1

Höglunda

8:1

Höglunda

8:1

Höglunda

9:1

Krångede

1:10

Krångede

1:103

Krångede

1:47

Krångede

1:47

Krångede

1:8

Krångede

3:136

Krångede

3:146

Krångede

3:174

Krångede

3:38

Krångede

3:44

Krångede

3:46

Krångede

3:55

Krångede

3:57

Krångede

3:6

Krångede

3:60

Krångede

3:60

Krångede

3:60

Krångede

3:60

Krångede

3:62

Krångede

3:63

Krångede

3:64

Krångede

3:65

Krångede

3:7

Krångede

7:1

Krångede

9:1

Kullsta

1:73

Kullsta

1:73

Kullsta

1:74

Kullsta

1:76

Kullsta

1:77

Kullsta

1:88

Kullsta

1:88

Kullsta

1:97

Kullsta

3:75

Kulsta

1:71

Ragunda-Böle

1:11

Ragunda-Böle

1:11

Ragunda-Böle

1:12

Ragunda-Böle

1:12

Ragunda-Böle

1:12

Ragunda-Böle

1:12

Ragunda-Böle

1:12

Ragunda-Böle

1:13

Ragunda-Böle

1:13

Ragunda-Böle

1:20

Ragunda-Böle

1:28

Ragunda-Böle

1:28

Ragunda-Böle

1:28

Ragunda-Böle

1:28

Ragunda-Böle

1:28

Ragunda-Böle

1:29

Ragunda-Böle

1:29

Ragunda-Böle

1:29

Ragunda-Böle

1:29

Ragunda-Böle

1:29

Ragunda-Böle

1:30

Ragunda-Böle

1:30

Ragunda-Böle

1:30

Ragunda-Böle

1:30

Ragunda-Böle

1:30

Ragunda-Böle

1:4

Ragunda-Böle

1:4

Ragunda-Böle

1:41

Ragunda-Böle

1:42

Ragunda-Böle

1:42

Ragunda-Böle

1:42

Ragunda-Böle

1:43

Ragunda-Böle

1:43

Ragunda-Böle

1:43

Ragunda-Böle

1:59

Ragunda-Böle

1:59

Ragunda-Böle

2:100

Ragunda-Böle

2:103

Ragunda-Böle

2:105

Ragunda-Böle

2:106

Ragunda-Böle

2:107

Ragunda-Böle

2:107

Ragunda-Böle

2:107

Ragunda-Böle

2:17

Ragunda-Böle

2:45

Ragunda-Böle

2:45

Ragunda-Böle

2:45

Ragunda-Böle

2:45

Ragunda-Böle

2:48

Ragunda-Böle

2:49

Ragunda-Böle

2:50

Ragunda-Böle

2:52

Ragunda-Böle

2:52

Ragunda-Böle

2:54

Ragunda-Böle

2:54

Ragunda-Böle

2:55

Ragunda-Böle

2:55

Ragunda-Böle

2:56

Ragunda-Böle

2:57

Ragunda-Böle

2:57

Ragunda-Böle

2:58

Ragunda-Böle

2:59

Ragunda-Böle

2:59

Ragunda-Böle

2:60

Ragunda-Böle

2:61

Ragunda-Böle

2:68

Ragunda-Böle

2:69

Ragunda-Böle

2:77

Ragunda-Böle

2:79

Ragunda-Böle

2:8

Ragunda-Böle

2:81

Ragunda-Böle

2:93

Strömsnäs

1:8

Strömsnäs

11:1

Strömsnäs

2:18

Strömsnäs

2:19

Strömsnäs

2:5

Strömsnäs

2:7

Strömsnäs

2:9

Strömsnäs

7:1