Avgifter för fiskekorten under 2011. Gäller ej för Mjösjön

Dagkort 50 kr


Årskort:

Enskild person 200 kr


Familj 300 kr

-----------------------------------------------------------------------------------------


För mantalsskrivna innom FVOF:s gränser gäller följande priser för årskort:

Korten kan bara köpas av säljare som bor inom Gesundens fvo.


Fiskerättsägare 50 kr


Enskild person. För enbart Gesunden. 50 kr


Enskild person 150 kr


Familj 250 kr

Mjösjön 80 kr och max 5 fiskar per kort.

Ideell förening, skolklasser: Priset bestäms gång för gång.

För ungdomar under 18 år är fisket fritt utom i Mjösön.

Korten gäller fr.o.m försäljningsdagen och tom angivet datum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiskekort säljes av:

Stugun: OKQ8, 0695-10071

Bomsund Håkan Lindberg, 0695-31085

Harbäcken Siw och Lennart Wiklund

Strömsnäs: Maria Stenman, 0738 464755

Höglunda: Bengt-Åke Lundkvist, 0695-30029, 0768 286789

Örjan Bergander 0705 345475

Borglunda: John-Erik Johansson, 0695-30032, 0706 569256

Sättsjön: Gunnar Wiklund, 0695-31049, 0703 937604

Mjösjön: Automat

Krångede: Kraftverksmuseumet under sommaren

Naturcampingen, automat

Fugelsta:

Östersund: Landbys Jakt o. Fiskeservice, 063-106822

Hammarstrand: Tomsons Sport Jakt & Fiske, 0696-55186

Hem