FISKEPLAN 2012


Beslut vid stämman den 25 mars 2012 om fiskets vård och bedrivande inom Gesundens fvo: