Verksamhetsrapport Gesundens fvof för 2010


Styrelsemöten:

21 mars Årsmöte

26 mars, Borglunda, 4 maj, Borglunda, 27 maj, Mjösjön, 2 juni, Höglundsvika, 1 juli, Krycktjärn, 11 augusti2010, Bomsund, 3 november 2010, Vågsäter, 1 december, Höglunda, 29 december, Höglunda, 10 februari 2011 Borglunda.


Styrelseledamöter:

Ordförande, John-Erik Johansson. Kassör, Örjan Bergander. Ordinarie ledamöter, Anette Näslund, Peter Zvahlén, Bengt-Arne Bergwall.

Supleant, Sara Lindström, Göran Wikström. Suppleanterna har kallats till alla möten. Sara Lindström är sekreterare.

Revisorer: Per Bergwall, Peter Hammar

Revisorsuppleanter: Karl-Erik Dahlgren, Karl-Arne Jacobsson


Övriga funktionärer:

Fisketillsyningsmän:

Bengt-Åke Lundkvist, Mats Jonasson Peter Hammar.

Båtuthyrare:

Åke Bengtsson

Fiskekortsförsäljare:

OKQ8, Maria Stenman, Bengt-Åke Lundkvist, Örjan Bergander John-Erik Johansson, Gunnar Wiklund, Kraftverksmuseumet, Stig Hansson, Landbys Jakt o. Fiskeservice, Tomsons Sport Jakt & Fiske.