Fiskeplan 2015


 1. Fiskekort krävs för att få fiska. För ungdomar under 18 år är fisket fritt. Gäller inte Mjösjön.

 2. Avgifter: Dagkort 50 kr. Årskort enskild 200 kr. Årskort familj 300 kr. För mantalsskrivna inom FVO området: Årskort per person enbart Gesunden 50 kr. Årskort för de som har fiskerättsbevis 50 kr.

 3. Mjösjön omfattas inte av de ordinarie fiskekorten. Där gäller bara dagkort. Styrelsen beslutar om regler för Mjösjön.

 4. Fredningstider:

  1. Fiskeförbud i strömmande vatten från 15/4 till 31/5 och 1/9 till 31/10. Gäller även sjöar och sel inom ett avstånd av 200 m från utllopp.

 5. Fredningsområden:

  1. Fiskeförbud till 50 m uppströms dammen i Krångede.

 6. Fiskemetoder:

  1. Nätfiske med max 5 nät är tillåtet i Gesunden och Sättsjön för fiskerättsägare, mantalsskrivna inom Gesundens fvo samt sportstugeägare som löst årskort.

  2. I alla andra vatten är nätfiske förbjudet.

  3. I strömmande vatten fiske med endast handredskap.

 7. Begränsad storlek:

1. Minimimått öring och röding 20 cm.

 1. Kontrollavgift skall tas ut om våra regler för fisket bedrivande överträdes. Styrelsen har fullmakt att bestämma beloppet för kontrollavgiften.

 2. Utsättning av öring i Gesunden enl. vad som regleras i vattendomen.

 3. Arbeta med vad som kan göras eller behövs för att förbättra fisket.

 4. Om alla tillstånd samt medel beviljas börja med att anpassa Mjösjön för funktionshindrade enligt styrelsen plan.

 5. Arbeta för att popularisera våra vanligaste fiskar så att de i ökad utsträckning blir ett tillskott i vår mathållning.

 6. Fortsätta med att utveckla hemsidan med mer information samt vara aktiv på vår facebooksida.